Foreninger / Vrads Vandregruppe

Vrads Vandregruppe

Vrads Vandregruppe udspringer af et af visionmøderne i 2017, hvor initiativtagerne enedes om at ønske at trave lange ture ad nye lokale ruter.

Vrads Vandregruppe har følgende koncept:

Vi går en gang månedligt om lørdagen eller om søndagen for at give mulighed for de som arbejder til hverdag. Rammen er 3 timers vandretur fra kl 13-16.
De daglange ture vil vi i dette regi nok begrænse til to årlige ture, men det står enhver frit for at melde en tur ud på maillisten og samle en flok til det.
Vi tænker fortrinsvist at gå geografisk rimelig lokalt.

Alle er velkomne og hvis nogen har en god tur at gå må man endelig gerne melde sig som turleder.
 
Hej alle forårsvandrere

Vandreturen lørdag 23/4, kl. 13-16, foretages i og omkring Stenholt Skov, Engesvang.
Skoven er meget interessant, består mestendels af egetæer der er plantede ca 1918-20. Dette med egene er i sig selv bemærkelsesværdig, der er ikke mange egeskove i DK.
Der er mange kulturhistoriske toppunkter her, der kan nævnes:
Forløb af den ældste hærvej.
Taternes danseplads.
Et tingsted med tingstenene intakte.
En stor maskesten.
Flere oldtidshøje.
Kloster Museum, det næst mindste museum i landet. Etage areal ca 30m2.
Hvis man måtte ønske det så er der også Klosterlund Museum. Fokuserende på Bøllingsø og hvad der er fundet i forbindelse hermed. Med en fin lille udstilling.

Hvis der er tid og lyst så er der en del af højmosen der opstod i Bøllingsø. Den kan besigtiges og bestiges. Et ca. 2m højt ,,Lagkagesnit''.
I skoven: Riishøj, 106 m o.h.
Et mod nord forekommende våd/ moseområde hvor jeg har set traner.
Det lille museum, Kloster M., ret hensigtmæssigt navn når det andet hedder Klosterlund M.(!), har en interessant oprindelse. I 1930'erne fandt man under tørvegravning trædestensrækken. Vel at mærke neden under det 1 1/2 m tykke tørvelag. Ved at regne baglæns kom man til det resultat at der var tale om rester af den ældste kendte kultur i landet. Fra ca. 8500 f.v.t.

Da der var en stærk national bevægelse, byggedes museet til at rumme de andre fund, man også gjorde. Fundene udråbtes så til at være ,,Den Ældste Kultur I Danmark''. Det var den også et års tid, så fandt man Maglemose kulturen, der var endnu ældre.

Trædestens rækken var synlig i engen syd for Klosterlund til man genskabte Bølling sø. Så var den væk for anden gang.

Under hensyn til den igangværende energikrise vil vi anbefale samkørsel i videst muligt omfang for at mindske landets olieafhængighed:
Helge (Mobil: 6171 0093) kører fra Bryrup over Vrads ad hovedvej 13 og samler gerne op på vejen.
Frans (Mobil: 2945 2643) kører fra Silkeborg Syd vestpå og samler også gerne op.
Ellers kan I kontakte hinanden via mailadresserne ovenfor.

Mødetid og -sted: Lørdag 23/4, kl. 13:00, på P-pladsen ved Grøndalshus, Klosterlundvej 27, Engesvang:
 
Kontaktpersoner er
Helge Falk Kammeier <falk-kammeyer( )mailPRIKtelePRIKdk>
Agner Thulesen <agnerPRIKthulesen( )gmailPRIKcom>