Foreninger / Vrads Vandværk Amba / Vandanalyser

Vandanalyser

Det er et krav, at der løbende foretages kontrolmålinger af vores drikkevand.
Kontrolmålinger spænder bredt fra at være normale bakterie målinger til omfattende analyser af drikkevandet for mange mulige pesticid typer.
Hyppigheden for en kontrolmåling bestemmes ud fra vandværkets totale oppumpede vandmængde, og vi har lavet en aftale med analyseinstituttet Eurofins om løbende at foretage denne kontrol.
Krav til kontrolmålinger ses på Danske Vandværker´s hjemmeside:
Klik på rapporten og analyseresultaterne vises.
 
Måling / Måle type
Analyserapport
Kontrolprogram 2023/27
Analysekontrol
Analysekontrol
Analyserapport
PFAS analyse
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Analyserapport
Pesticid
Pesticid
Metaller
Normal kontrol
Normal kontrol
Normal kontrol
Udvidet kontrol
Normal kontrol
Normal kontrol
Pesticid
Normal kontrol
Udvidet kontrol
Pesticid
Bakterie
Bakterie
Bakterie
Normal kontrol
Begrænset kontrol
   2023-04-25  
   2020-03-19   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generelle vanddata:
(ca. værdier)
 
Hårdhed: 5,5-6 °dH (blødt vand)
Temperatur: 7-8 °C
Surhedsgrad: 7-7,5 pH
 
 
 
 
 
 
Sådan læses en vandanalyse