Foreninger / Vrads Vandværk Amba / Generalforsamling

Generalforsamling

Hvert år i slutningen af marts eller start april bliver der holdt generalforsamling.
Det afholdes samme dag som generalforsamlingen for byens andre foreninger, idet vi erfaringsmæssigt har flest deltagere til disse møder.
Mødereferater og formandens beretninger kan læses nedenfor.