Foreninger / TWHØL

Thørsting Wrads Herreders Øl Laug

Øllauget er en forening for øl interesserede. Medlemmer af TWHØL skal være medlemmer af Danske Ølentusiaster.

Der afholdes et månedligt laugsmøde, den 2. fredag i måneden. På møderne præsenteres, smages og bedømmes på forskellige øl.

Desuden arrangeres ture til øl relevante destinationer f.eks. bryggerier.

Øllauget står for at lave mad til Vrads fællesspisning sidst i marts/først i april måned (i Vrads weekenden).

Ved den årlige Vradsfestival varetager øllauget festivalens bar.

Nogle medlemmer brygger selv deres øl, og lauget har et håndbryggersæt, som medlemmerne har mulighed for at låne.