Foreninger / Vrads Forsamlingshus / Bestyrelse

Bestyrelse

Forsamlingshusets bestyrelse:

Formand:
Kim Rasmussen
Løvevej 6, Vrads
tlf 24462391

Udlejning:
Niels Hall
Torupvej 2, Vrads
mobil 27586647

Kasserer:
Niels Hall

Pedel osv
Steen Bülow

Medlemmer
Lars Ringgaard
Anne Mette Juul Pedersen
 
Suppleant 
Thomas Frölich
 
Bor du i Vrads eller nærmeste opland kan du blive medlem af forsamlingshuset. Det koster 100 kr pr person, 200 kr for en husstand, 50 kr for pensionister.
Kontonummeret er reg 9860 390283 husk at skrive navn ved indbetaling og kontingent. 

Vrads forsamlingshus Generalforsamling 26-3-2023

Dagsorden

Dirigent: Kim Rasmussen
Referent: Steen Bülow

Formandens beretning, vedhæftet

Beretningen blev godkendt med mange roser og stor tak til Lars for mange års indsats !!!

Regnskab

Søren Rasmussen fremlagde et revideret regnskab, med et overskud på ca. 70.000 kr.
Et fornemt resultat, der hænger sammen med lejeindtægter fra Spilledåsen
og lejligheden på 1. sal

Det blev godkendt

Eventuelle spørgsmål til regnskabet rettes til kasserer Niels Hall

Indkomne forslag: ingen


Budget:

Indtægterne bliver stort set som før.
Bankgebyrer, div. udgifter til administration og husets daglige drift forventes ikke at
stige mærkbart

Dog vil der være ekstra udgifter til ny indføring af vand fra vejen.

Vedr. pavillonen:
Kraftigere kabel derned for at kunne forsyne Vrads-festivalen med strøm uden
afbrydelser.
Fast belysning
Udskiftning af stolper, der er ødelagt af råd.
Etablering af fast bund (fliser ell. lign.)

Budgettet blev godkendt


Kontingent: uændret


Valg:

Da Agner Thulesen og Lars Korshøj udtræder blev:

Anne Mette Juul Pedersen og Kim Rasmussen valgt
ind som bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Thomas Frölich som suppleant for 1 år
Derudover består bestyrelsen af:
Niels Hall
Lars Ringgaard
Steen Bülow

Revisorer:
Palle Kousgaard
Hans Knakkergaard
Torben Stenberg (suppleant)


Eventuelt:

Det bør kunne lade sig gøre at betale kontingentet ved købmanden
Man kunne desuden overveje mobilpay

Kommunen giver tilskud til arrangementer uden entré f. eks, Livestreaming.
Det kræver at borgerforeningen står som ansøger.

Være sikker på at varmepumpen bliver holdt ren aht. økonomien

Lejere af huset må ikke parkere til gene for husets faste beboer


Og det var så det 😊🌹🌲