Foreninger / Vrads spillemændene MK

Vrads spillemændene MK

Spændende CD fra Vradsspillemændene

15.juli 2019
 
2. maj 2019 var de 8 vradsspillemænd i Spilledåsen i Vrads for med bistand af Michal Wedgwood fra Wedgwood Studio i Silkeborg at inspille en CD med overvejende svenske Låtar, alså svensk spillemandsmusik.
I løbet af mindre end 4 timer indspillede vi 9 numre, hvoraf de 8 er svenske og et enkelt irsk/engelsk. Nogle af numrene spilledes to gange, men herefter var det op til Michael og Phulip Stewart at mixe og rette nogle af de småting, der kan rettes teknisk uden at "live" udtrykket ændres.
Vi er selv godt tilfredse med resultatet, hvor vi langt bedre end ved optræden forskellige steder kan høre både helhed og detaljer.
CD'en kan fra i dag købes for 75 kr. i Vrads Købmandshandel.
 
 
Opdateres
 
 
Vrads Spillemandslaug

Vrads Spillemandslaug er en forening af Vrads Spillemændene, som begyndte at spille i 1996. Formelt blev foreningen dannet i 2010. Bestyrelsen består af alle spillemændene, og beslutninger tages i enighed. Spillemændene har i alle årene fortrinsvis spillet til arrangementer i Vrads og Omegn, men optræder undertiden også andre steder.

Besætningen er i januar 2018.: Mille Aagesen, Niels Jørgen Pedersen og Henning Kristiansen (violin), Lone Kristiansen (klarinet), Palle Kousgaard (fløjte og saxofon), Agner Thulesen (mandolin), Philip Stewart (guitar) og Steen Bülow (kontrabas, harmonika og fløjte).

 


Historie

I 1990’erne var en del musiskspillende mennesker flyttet til Vrads, og det var derfor nærliggende at erstatte høstfestens traditionelle suppe steg og is musikant med ”egne” musikere. Til høstfesten i 1996 blev der derfor dannet fire grupper, der skulle spille forskellige typer dansemusik. En betingelse var dog, at ingen måtte spille i mere end tre grupper, for musikerne skulle også ud at danse.
Forhistorien var, at Agner Thulesen og hans far Gert, som var en erfaren spillemand, havde spillet spillemandsmusik til Vrads Købmandshandels forårsåbning i 1995. Da der også om sommeren til en tidlig høstfest på Snabegård var blevet spillet spillemandsmusik, blev et orkester dannet til Vrads Borgerforenings høstfest med Agner og Gert Thulesen samt Mille Aagesen på violiner, Palle Kousgaard fløjte, Philip Stewart guitar og Leivur a’Trøðni på kontrabas.
Vi kaldte os for Vrads Spillemandslaug, og i sådan et er der en oldermand, som naturligt var den ældste og mest erfarne, nemlig Gert. Gerts kone Ragnhild medvirkede udstyret med en togfløjte, når der skulle instrueres i folkedans, og vi øvede i deres hus i Vrads.
 
 
Fra den spæde begyndelse stammer fotoet fra 1996 i en opstilling foran masseovnen, som Agner havde bygget i sine forældres nye hus i Vrads. Fra venstre Philip, Leivur, Mille, Palle, Agner og Gert. Foto Anne-Grethe Kousgaard.
 

Vradsspillemændene i lyngen på Vrads Sande. Fra venstre: Philip, Agner, Palle, Mille, Leivur og Gert. Foto. Anne-Grethe Kousgaard
Samme besætning fortsatte en del år, til Gert måtte trække sig tilbage efter en tids sygdom. Gert døde i 2007, men allerede omkring 2004 fik vi lokket den professionelle østrigske violinist og bratschist Gerold Klaus ind i Vrads Spillemandslaug, som dog ind imellem lånte ham ud til Nicolaus Harnoncourts Concentus Musicus i Wien, som havde været Gerolds arbejdsplads i mange år både før og efter, han flyttede til Vrads.
Vi spillede ikke så meget og mest i Vrads, men i efteråret 2009 skete store ændringer i gruppen. Vi var blevet opfordret til at spille til nytårskoncerten i Them Medborgerhus, men da der ikke var konsensus om det, og vi ikke rigtigt kunne komme i fodslag, udvidede vi gruppen, så vi bedre ville kunne stille op til forskellige typer arrangementer.

Vi fik de meget rutinerede Flemming Laursen (oktavmandolin m.m.) og Steen Bülow (fløjte og harmonika) med, og da Leivur ikke ønskede at fortsætte, fik vi Hans Holm med på bas til nytårskoncerten 2010. Koncertsituationen med lydanlæg var ny, vi var relativt nyetablerede i den nye sammenhæng, og jeg var stadig meget "grøn" på klarinet, som jeg var begyndt at spille, men vi kom da igennem så godt, at Niels Jørgen Pedersen, som var tilhører, ønskede at være med på violin.
Steen Bülow havde længe haft lyst til at spille kontrabas, så det er han sprunget ud i, og Agner, som hellere ville spille mandolin end violin, har helt droppet violinen.

 
Vradsspillemændene foran Langs Ringgaards papageno-billede på Vrads Forsamlings-hus i 2011. Fra venstre, forrest: Philip og Gerold, bagest: Flemming, Steen, Agner, Mille, Palle og Niels Jørgen. Foto: Lars Nyhus Henriksen.

Vi var så i alt otte med tre violiner, men desværre fik Gerold problemer med sit ene øre, så han havde svært ved at holde ud at spille. De mange år som professionel musiker med koncerter verden over havde sat sig sine spor, og Gerold måtte holde helt op med musikken. Sørgeligt for ham og ærgerligt for os, at en musiker med absolut gehør, der havde kunnet holde os ud så længe, ikke kunne være med, nu hvor det var begyndt at lyde bedre. Men Gerolds professionalisme og store musikalske overblik var os en stor hjælp i orkestret.

På nogle numre skifter jeg fløjten ud med saxofon, og i 2013 kom Lone Kristiansen med på klarinet. Ligesom Steen, Niels Jørgen og Agner har hun et godt kendskab til folkemusik og dans.
Flemming Laursen, som havde et langt virke med musikken, døde pludselig i juli i 2014, kun et par uger efter, at vi havde spillet på Vrads Festival. Det var oplagt og en stor oplevelse, at vi spillede til hans bisættelse i Vrads Kirke, og her havde vi fået mange af dem, Flemming havde spillet med både tidligere og til det sidste, til at spille ham ud af kirken og spille ved den efterfølgende sammenkomst.
En af disse spillemænd, erfarne Henning Kristiansen, ville gerne spille violin med os, så nu er vi igen otte i en god sammensætning med tre violiner, fløjte, klarinet, guitar, mandolin og kontrabas/harmonika med mulighed for at supplere med andre instrumenter. Det er et ideelt antal med god dynamik og variation, når alle er med, men også til at vi kan stille op, selv om ikke alle er der. Endelig er det et passende antal, når vores øveaftener, som går på skift hos hinanden, slutter med hyggelig kaffe, te og natmad.

 
Øveaften hos Palle på Fogstruplund i Anne-Grethes kususlokale 2015. Mille forrest tv. Og rundt med uret: Henning, Niels Jørgen, Philip, Steen, Palle og Lone. Foto Anne-Grethe Kousgaard
Kontakt til Vrads Spillemandslaug: Palle Kousgaard – den ældste - eller hvem som helst af spillemændene
palle.kousgaard@fibermail.dk Tlf. 7575 6616.
 
 
 
 
Kontakt til Vrads Spillemandslaug: Palle Kousgaard – den ældste - eller hvem som helst af spillemændene
forlag@vindenvender.dk
palle.kousgaard@fibermail.dk
Tlf. 7575 6616.