Erhverv / Forlaget Vinden Vender

Forlaget Vinden Vender

Forlaget Vinden Vender, ved Palle Kousgaard

Med udgangspunkt i Vrads og egnen omkring Salten Å har Palle Kousgaard skrevet flere egnshistoriske bøger, hvoraf nogle er udgivet på hans eget forlag, Forlaget Vinden Vender, som oprettedes i 2004.

Palle er kommet meget på egnen siden 1969 og flyttede hertil i 1992. Oprindelig tænkte han, at det var den rene skinbarlige natur, der bare lå her næsten uberørt fra år til år, men sådan er det ikke. Landskabet er i høj grad et kulturlandskab. Et ”lukuslandskab”, der engang var en fattig egn. Den historie vil han fortælle i sine bøger.
 
 

                               Hvordan så der mon ud her for 125 år siden? 


Forlaget udgiver ikke kun egnshistoriske bøger, men kun bøger om emner, Palle Kousgaard selv er involveret i.

Bøger med egnshistorisk indhold:

Hvor heden før var gold nu skov og læhegn findes. 125-års jubilæumsbog for St. Hjøllund Plantage udgivet af St. Hjøllund Plantage A/S i år 2000. 128 s. Udsolgt. Kan ses i Vrads Købmandshandel.

Vandmøllerne ved Salten Å. Om de vandmøller, der har ligget ved og omkring Salten Å, bl.a. et af Danmarks største jern- og kobberværker. Forlaget Vinden Vender 2003. 175 sider, 27x19 cm. Kan bl.a. købes i Vrads Købmandshandel.

Mennesker og landskab. Undertitel De mange bønders land. Om den kulturbetingede landskabsudvikling i Salten Ådal, området med Danmarks største skov. 544 sider ca. 30x23 cm. Kan bl.a. købes i Vrads Købmandshandel.

Rundt om Bølling Sø. 20 malerier af Inge Lis Jørgensen og 20 lyriske tekster af Palle Kousgaard. Udgivet af Inge Lis Jørgensen 2010. 45 sider. Kan ses i Vrads Købmandshandel.

Det sublime landskab. Udgivet i anledning af hjuldamperen Hjejlens 150-års jubilæum og den af Palle Kousgaard kuraterede udstilling Det sublime landskab – 1800-tallets malere på Silkeborgegnen på KunstCentret Silkeborg Bad i 2011. 222 sider A4. Hovedforfattere Palle Kousgaard og Steffen Lange. Udgivet af KunstCentert Silkeborg Bad.

Forlaget Vinden Vender har desuden udgivet:

Palle Kousgaards novellesamling Klange fra overdrevet fra 2004. 192 sider. Kan bl.a. købes i Vrads Købmandshandel.

Københavnske gadebilleder, akvareller malet fra bilen. Akvareller og tekst af Knud Greiersen, med indledning af Palle Kousgaard. 2014,

Nu er det jo sådan, Old Boys Big Band i 20 år. En bog om et lokalt bigband fra Bryrup-egnen. Hans Holm og Palle Kousgaard, 2015, 93 sider. Kan bl.a. købes i Vrads Købmandshandel.

En bog om Vrads

I forbindelse med købmandsjubilæet 29. april 2017 udgav forlaget Palle Kousgaards store bog om Vrads:

Vrads, langt ude – midt i
Fortælling om en landsby

Det er en bog om Vrads fra den tidlige bydannelse i slutningen af 1800-tallet helt frem til begyndelsen af 2017, og ud over at skildre byens udvikling, befolkning og hændelser i mere end 130 år går bogen langt ind i forhold, der er vitale for, om landsbyer er langt ude eller midt i det hele. Forfatterens mangeårige kendskab til og engagement i Vrads og omegn og hans faglige baggrund som byplanlægger tilføjer bogen en ekstra dimension.
Bogen på 328 sider i stort format med mere end 500 illustrationer knytter sig til værket Mennesker og Landskab fra 2007, og den kan ses og købes i Vrads Købmandshandel eller købet fra forlaget.
 
Gå ind på bogens side under http://vindenvender.dk

http://vindenvender.dk/vradsbog.html
 
 
 
 
Forlaget Vinden vender, Fogstruplund, Vorretvej 9, 8653 Them. Tlf. 7575 6616, mail forlag@vindenvender.dk.

Hjemmesiden http://www.vindenvender.dk er såvel forlagets som Palle Kousgaards hjemmeside, Der er meget stof om og fra Vrads.