Erhverv / Ovnsætter Agner Thulesen / Fyringsvejledning til masseovne

Fyringsvejledning til masseovne

FYRINGSVEJLEDNING TIL MASSEOVN.
 
Hej masseovns fyrbøder.
 
Jeg vil lige skrive en ny fyringsvejledning til jer som fyrer i masseovn, idet jeg anbefaler en revideret fyringsmetode, end den jeg gav jer for år tilbage. Jysk Ovnsætterlaug, som jeg er en del af, har fået godkendt tre ovntyper efter EU-standarter på Teknologisk Institut, og her har vi fået målt på, hvad der er den mest optimale fyringsmetode, for at give en den højst mulige effektivitet, ren forbrænding og mindst partikeludledning.
 
Det er kun ment som inspiration til, at prøve at gøre det bedre, for mange af jer har jo fundet jeres egen metode, som virker. Der er jo mange forskellige parametre fra sted til sted og fra dag til dag, der har stor indflydelse på hvor meget luft man giver bålet den dag osv. og derfor er det svært at give helt faste retningslinjer for den bedste fyringsmåde.
 
Jeg har selv ændret meget på mine fyringsmetoder gennem årene, for at gøre det bedre, det vil jeg blive ved med, og det vil jeg også opfordre jer til. Det drejer sig om at holde en høj temperatur -min. 650 gr.- i bålet under hele fyringen med så lidt luft tilførsel som muligt. Der frigøres 3 forskellige gastyper fra 150 til 650 gr. og hvis koncentrationen af disse gasser hver for sig ikke er høj nok, bliver de ikke brændt af, så hvis man giver for meget luft bliver de ikke brændt af og forsvinder op gennem skorstenen og forurener. Kik på flammerne og røgen i ovnkamrene om den soder, og om skorstensrøgen er klar. Den mindre lufttilførsel giver et langsommere flow igennem ovnen -og længere fyringstid- så røgen har bedre tid til at blive afkølet i ovnen.
 
Hvordan opnår vi så det bedst muligt? Antænd ca. 8 kg tørt brænde i toppen. Brændemængden er afhængig af om der er let eller tungt og om det er små eller store stykker. Store hårdt- træ stykker har mindre overflade og brænder langsommere, end mindre let-træ stykker, det betyder, at med stort hårdt træ kan man antænde mere end 8 kg, og mindre med småt let træ. Man giver kun luft fra indfyringslågen, når man antænder bålet, askelågen er lukket. Luft nedefra er kun til at holde bålet i gang, og det er der normalt ikke brug for med tørt brænde. Man kan give lidt luft, hvis det er nødvendigt for at holde et varmt bål, men kun på klem.
 
Når bålet er kommet i gang, gives så lidt luft som muligt – bålet skal stadig holdes meget varmt-, stadig kun gennem indfyringslågen, næsten så bålet higer efter luft. Når bålet er brændt et stykke ned, vel til en tredje del, og det stadig er godt varmt, fyldes ca. 4 kg brænde på bålet, og kun med luft fra indf. lågen. Der kan fyldes 4 kg på flere gange efter samme metode. Til sidst, når der er stadig er lidt flammer åbnes askelågen og indf. lågen lukkes, for at få en hurtig udbrænding.
Al bedst Agner.