Foreninger / Smedjen
Smedjekalenderen passes af:
Mille Aagesen
c/o Vrads Gamle Smedje
Torupvej 4, Vrads

8654 Bryrup
Tlf. 6171 75 07

Smedjen

Et hyggeligt værested for samvær & samværk i Vrads

Foreningen Vrads Gamle Smedje har til formål at varetage diverse husflids-, håndværks- og andre samværks-aktiviteter med base i Vrads Gamle Smedje. Foreningen supplerer byens borgerforening/forsamlingshus. Bosiddende uden for byskiltet er ligeså velkomne som medlemmer/brugere af Smedjen som vradserne.

Vrads Gamle Smedje ejes af en gruppe interessenter, der bor eller arbejder på ejendommen. Fælles for dem alle er det gamle smedjerum , som de siden starten i 1998 har sat i stand efter enkle & bæredygtige principper til brug for hele byen.

Foreningens bestyrelse kommer med forslag til og koordinerer de forskellige aktiviteter, som gror ud af medlemmernes aktuelle ønsker og behov.

Aktiviteterne kan være fast tilbagevendende eller enkeltstående arrangementer. Siden starten har Smedjen været brugt til meget forskelligt, f. eks:
Raku-gruppen (keramik),pilfingrene (pileflet), strikkeklub, byens spillemænd, kreative børneaktiviteter, diverse filosofiske og kulturelle debatter, klassisk musik, intimkoncerter julemarked, foruden kurser og workshops.
De aktuelle aktiviteter i Smedjen annonceres i Kalenderen på byens hjemmeside vrads.dk – og som regel også via opslag i Vrads Købmandshandel.

Medlem bliver man ved at indbetale kontingentet på giro +73 89 38 23 19 til Foreningen Vrads Gamle Smedje eller kontant til kassereren. Det årlige kontingent (2021) er 200 kroner pr. person eller 250 kroner pr. familie. Som medlem kan man bruge lokalet ligeså meget, man vil, i det omfang det i øvrigt passer ind i kalenderen.
Ikke-medlemmer kan bruge Smedjen efter samme husorden og lejeaftale som medlemmer og til en pris af 25 kroner for en voksen og 10 kroner for et barn (under 16 år) pr. gang.
Alle brugere bedes overholde Smedjens husorden og brugeraftale med Smedjens ejere. Begge dele findes på opslag i Smedjen.
Man kan tilslutte sig de skemalagte aktiviteter eller arrangere noget nyt efter aftale med bestyrelsens kontaktperson, og når lokalet i øvrigt er ledigt.
NB: Private fester henvises til forsamlingshuset).