BORGER / Filosofi - studiekreds Lille sal i Forsamlingshuset

Filosofi - studiekreds i Den Gamle Smedje - alle er velkomne

Studiekredsen holder til i Den gamle Smedje på onsdage (se kalenderen)
 
Preben Sølverbæk leder slagets gang og sender skriftligt materiale ud til interesserede.
 
Novemberprogram:
Den 6. november handler det om :
Naturens lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250 - 1650.
Aksel Haaning har skrevet en bog om filosoffer og forestillinger, som har stået
i skyggen af den etablerede forskning herhjemme. Vi prøver at fokusere på
Paracelsus´ begreb om Naturens lys.

Den 20. november er emnet:
Skærmens magi. Europæiske kerneværdier som oplysning, dannelse, samtale og demokrati
er kommet under pres fra Google, Apple, Facebook og Amazon. Under dette pres er vort liv og
samfund ved at ændre sig fundamentalt. Vi er i færd med at aflære gamle dyder som gentagelse,
træning, fordybelse og evnen til at kunne være alene og til at kunne tale sammen ansigt til ansigt.

Vi har støtte i "årets fagbog" fra 2018, skrevet af Bent Meier Sørensen.

Begge dage er onsdag og det foregår i Lille sal i VF kl. 19.30 til ca 21.30.


Kærlig hilsen

Preben Sølverbæk