HUSK
Har du husket at melde dig til vradsmail - ellers gør det nu, så du kan følge med i alle nyhederne.
Tilmelding

Følg med i nyhederne på opslagstavlen, hvor du kan læse og skrive beskeder.
Se oplagstavlen her

Udsendelse af nyhedsmail.

Vil du gerne have sendt ting ud med Vrads Nyhedsmail systemet, så hop frem til denne side: 
 
OBS! Undlad at skrive til vradsmail@gmail.com, da indbakken ikke bliver læst.
NYT TILTAG
se mere under borger
 
 
Borgermøde om rensningsanlæggene i Vrads og Hjøllund
den 10. april kl. 17 – 18.30 i Vrads Forsamlingshus.
En lille gruppe beboere i Vrads har i flere år arbejdet på at finde en holdbar, grøn, decentral løsning til rensning af vores spildevand. Silkeborg Kommunes har dog nu lavet et forslag, der vil lede alt spildevand fra Hjøllund og fra Vrads til Them og på sigt videre til Silkeborg. Dette forslag er nu sendt i offentlig høring, men Vrads Spildevandskomité mener, at forslaget er i strid med vores ideer og har derfor reageret ved at sende en længere skrivelse til samtlige byrådsmedlemmer og til Silkeborg Forsyning.
I skrivelsen gør vi det klart at:
• vi har en alternativ, decentral løsning for Vrads og Hjøllund, der kan leve op til nutidens rensningskrav, og at det endda kan udføres til en lavere pris. Herved undgår vi en dyr trykledning fra Hjøllund Syd og videre til Hjøllund Nord og derfra til Vrads på ca. 6,5 km, samt en gravitationsledning fra Vrads til banestien på ca. 2 km.
• vi mener generelt, at spildevand bør håndteres lokalt, da det grundlæggende er mere ressourcekrævende og miljøbelastende at transportere spildevand fra landet og til de store rensningsanlæg, frem for at rense det lokalt.
• en stor del af landsbyens borgere bakker op om en grøn, decentral løsning med nedsivning af renset spildevand. Denne løsning belaster ikke miljøet så meget som kommunens forslag. I Vores forslag vil der slet ikke udledes næringsstoffer til vores vandløb, og vi undgår en stor merudledning af kvælstof og fosfor til Hulbæk via Them rensningsanlæg.
• vi ønsker at der anvendes nærdemokrati i beslutningsprocessen, så beslutningen ikke bliver trukket ned over hovedet på os!
• vi tilbyder vores værtsskab ved et borgermøde, som Klima- og Miljøudvalget har besluttet, der skal være.
Derfor afholder Silkeborg Kommune dette borgermøde nu på tirsdag, hvor der vil der være repræsentanter fra Silkeborg Forsyning og fra Silkeborg Kommune.
________________
Vores oversigt og sammenligning mellem centrale og decentrale løsninger til rensning af spildevand fra Hjøllund Syd, Hjøllund Nord og for Vrads.
SAMMENLIGNING AF CENTRAL VS. DECENTRAL KLOAKERING vil blive af spildevandsgruppen under mødet.
Totaløkonomi:
Foreløbig ser det ud til, at en decentral løsning allerede fra dag 1 er billigere end en central løsning. Over fx en 30-årig periode anslås de totale omkostninger (investering, drift og afskrivninger) i en decentral løsning at ligge ca. 40 % under omkostningerne til en central løsning. Hermed kan Silkeborg Forsyning spare omkostninger, og vi borgere kan evt. se frem til at spildevandsafgifterne i det mindste ikke stiger!!??
I ovenstående estimat er kun den nye ledningsføring til Them iberegnet. Hvis man inddrager den planlagte renovering af Søholt rensningsanlæg ved Silkeborg (som reelt er en forudsætning for projektet) vil forskellen være væsentligt større.
Der er regnet med relevante afskrivningstider for de enkelte dele af anlægget og med 2 % i renteudgift.

Silkeborg Kommunes forslag kan nærlæses under følgende link:
https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/H%C3%B8ringer-og-afg%C3%B8relser/Aktuelle-h%C3%B8ringer/Tillaeg-28-hoering-spildevandsplan

Kærlig hilsen
Agner, Rene, Jan og Peter.

Er du vild med Naturvidenskab?


Så må du væbne dig med tålmodighed, for de gratis live-streamede foredrag fra Århus Universitet holder PÅSKEFERIE!
Vi starter op igen tirsdag d. 10. april med et usædvanligt underholdende foredrag om den alternative Ig Nobelpris (på letforståeligt engelsk). Derefter d. 17. april om myrer (incl. en særlig overraskelse) og med afslutning d. 1. maj med et engelsk foredrag om vores hormonelle belønningssystem.
Foredragene er ganske gratis, og der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe eller te til bestem-selv-pris. Interesserede skal bare møde op i Vrads Forsamlingshus 15 min. før start. Foredragene varer 2 timer fra kl. 19-21 med en kort pause på halvvejen. Alle er velkommen.
 
Link til hjemmeside: https://ofn.au.dk/sted/201
Link til plakat: Offentlige foredrag i Naturvidenskab

Hilsen
Marie Raes

 

Billeder fra Vradsweekenden 6. - 8. April 2018

Fredag 6/4

 

Lørdag 7/4

Kl. 11 - 12.30 Gør-byen-ren.